NASZE Parki Handlowe

W Polsce

Przejdź do strony Parku Handlowego aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje oraz dowiedzieć się jak dotrzeć do naszych obiektów.

IKEA Centres Polska S.A. 
Janki, pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn
KRS 0000084564 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)
NIP 527 020 36 03

O naszych
Parkach Handlowych

IKEA Centres Polska S.A. jest właścicielem ośmiu Parków Handlowych zlokalizowanych w sześciu miastach Polski, w: Warszawie (Janki, Targówek i Wola Park), Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.

Jak do nas trafić

Kliknij aby sprawdzić dojazd do naszych Parków Handlowych

"